REVİZYON İMAR PLANI ASKI İLANI

BELEDİYE MECLİSİMİZİN 12.09.2022 TARİHLİ 20 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI VE 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI PAFTALARI 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDES...

Devamı

MEMUR ALIMI İLE İLGİLİ İSTENEN BELGELER

Belediyemize açıktan atama yöntemiyle 2 Adet Zabıta Memuru ve 1 Adet Tekniker alımına ilişkin olarak yapılan sınavlarda başarılı olanlar ve atamaya hak kazananlardan Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Da...

Devamı

ÇAYIRALAN BELEDİYESİ 2 ADET ZABITA ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUCU

Çayıralan Belediyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 2 Adet Zabıta Alımı Asıl ve Yedek Memur adayı Sözlü Sınav Sonuçlarını gösterir liste aşağıya &c...

Devamı

ÇAYIRALAN BELEDİYESİ 1 ADET TEKNİKER ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUCU

Çayıralan Belediyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 1 Adet Tekniker Alımı Asıl ve Yedek Memur adayı Sözlü Sınav Sonuçlarını gösterir liste aşağıya...

Devamı

ÇAYIRALAN BELEDİYESİ 2 ADET ZABITA MEMURU ALIMI SÖZLÜ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLAR LİSTESİ

Belediyemiz tarafından 06.09.2021 tarihinde yapılacak olan Zabıta Memuru alımı sözlü sınavına girmeye hak kazananların listesi aşağıya çıkarılmıştır. 10.08.2021   ZABITA MEMURU ALIMI SÖZLÜ...

Devamı

ÇAYIRALAN BELEDİYESİ 1 ADET İNŞAAT TEKNİKERİ ALIMI SÖZLÜ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLAR LİSTESİ

Belediyemiz tarafından 06.09.2021 tarihinde yapılacak olan İnşaat Teknikeri alımı sözlü sınavına girmeye hak kazananların listesi aşağıya çıkarılmıştır. 10.08.2021   TEKNİKER ALIMI SÖZLÜ&n...

Devamı

İMAR PLAN TADİLATI

İlçemiz İshaklı mahallesinde bulunan 239 ada 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-49-50 parsellerin bulunduğu alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planlarımızda “Sos...

Devamı

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

YOZGAT İLİ ÇAYIRALAN BELEDİYESİ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI   Çayıralan Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzer...

Devamı

İMAR PLAN TADİLATI

İlçemiz Yeni Mah. 766 ada 10 parsel numaralı taşınmazın “konut” niteliğinin “ticaret+turizm” olarak değiştirilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 öl&cce...

Devamı

İMAR PLAN TADİLATI

İlçemiz Yeni Mah. 772 ada 10 parsel numaralı taşınmazın “konut” niteliğinin “ticaret+turizm” olarak değiştirilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 öl&cce...

Devamı