Çayıralan Belediyesi

YENİ MAHALLE İSBOLO MEVKİİ 773-774-775-776 NOLU KADASTRO ADALARINDA YAPILAN PARSELASYON PLANI

Geri

YENİ MAHALLE İSBOLO MEVKİİ 773-774-775-776 NOLU KADASTRO ADALARINDA YAPILAN PARSELASYON PLANI

21 Mayıs 2024

İlçemiz Yeni Mahalle J35-A-19-D-4-A ve J35-A-19-D-4-D paftalarında bulunan 773 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 43, 44, 45, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89 parsellerin, 774 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsellerin, 775 ada 1, 2, 3, 4 parsellerin, 776 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 parsellerin 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Maddesine göre hazırlanan düzenleme sınır krokisi, özet cetveli, tescile esas dağıtım cetveli, tescil sayfası cetvelleri ve parselasyon planı 20.05.2024 tarih 34 sayılı belediye encümen kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunun 19. Maddesi gereğince 1 (bir) ay süre ile askı ilanına çıkarılmıştır. 

DİĞER DUYURULAR