Çayıralan Belediyesi

İMAR PLAN TADİLATI

Geri

İMAR PLAN TADİLATI

21 Aralık 2020

İlçemiz İshaklı Mah. 447 ada yapılaşma şeklinin bitişik nizam dan ayrık nizama çevrilmesini kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar Planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği tasarımının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 03.12.2020 tarih 54 sayılı karar ile onaylanarak bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.

DİĞER DUYURULAR