Çayıralan Belediyesi

İMAR PLAN TADİLATI

Geri

İMAR PLAN TADİLATI

21 Aralık 2020

İlçemiz Fatih (Dere) Mah. 111 adanın batısında bulunan imar yolunun dengelenmesi ve 111 adanın güneyi ile doğusundaki kadastral yolun imar yoluna dönüştürülmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar Planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği tasarımının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 03.12.2020 tarih 52 sayılı karar ile onaylanarak bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.

DİĞER DUYURULAR