İMAR PLAN TADİLATI

İMAR PLAN TADİLATI

İlçemiz Yeni Mah. 767 adanın kuzey batısında bulunan 50 m² lik kısmın belediye hizmet alanı olarak değiştirilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar Planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği tasarımının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 03.12.2020 tarih 53 sayılı karar ile onaylanarak bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.