İMAR PLAN TADİLATI

İMAR PLAN TADİLATI

İlçemiz Fatih (Dere) Mah. 111 adanın batısında bulunan imar yolunun dengelenmesi ve 111 adanın güneyi ile doğusundaki kadastral yolun imar yoluna dönüştürülmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar Planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği tasarımının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 03.12.2020 tarih 52 sayılı karar ile onaylanarak bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.