İMAR PLAN TADİLATI

İMAR PLAN TADİLATI

İlçemiz Cumhuriyet (Cerekçi) Mah. 628 ada 1 ve 2 parselin bulunduğu alanın niteliğinin park olarak değiştirilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar Planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği tasarımının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 03.12.2020 tarih 51 sayılı meclis kararı ile onaylanarak bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.